لیست سرور ها
اخبار و اطلاعیه ها

سرورهای ما

لیست سرور ها
  • Server Name Kerio: server1.server20.ir
  • Server Name pptp/L2tp: server3.server20.ir
  • Server Name Cisco: server2.server20.ir